Evakko - Evakot-hanke

Evakot-hanke 

Olin käymässä sukulaistemme luona Sallassa kesällä 2010. Siellä he kertoivat värikkäästi evakkoaikaansa Halsualla. Kotiin tultuani tuli mieleen joskus kuulemiani heittoja, että evakkojen kokemuksia pitäisi vielä tallentaa, ennen kuin ne katoavat. Näistä sain ajatuksen Evakot-hankkeelle.  

Monien vaiheiden jälkeen hankkeeseen saatiin hallinnoijaksi kotikylässsäni toimiva yhdistys Marjusaaren Maamiesseura ry ja rahoitus EU:n Leader-rahoitus Pirityiset ry:n kautta. Evakot-hanke käynnistyi joulukuun alussa 2010 jatkuen vuoden 2012 loppuun saakka. Sen tarkoituksena oli kerätä ja tallentaa tietoja viime sotien johdosta Halsualla olleista evakoista ja siirtolaisista ja heidän vastaanottajaperheistään. Hankkeeseen palkattiin kaksi työntekijää ja hankkeessa toimi työryhmä aiheesta kiinnostuneita henkilöitä. Eri kylillä järjestetyissä evakkotilaisuuksissa keskusteltiin evakkoudesta. Nämä illat tuottivat tietoa hanketta varten. Tietoja hankittiin myös maakunta-arkistoista ja kunnan arkistosta. Hankkeen aikana käytiin Sallassa esittelemässä hankettamme ja myös haastattelemassa Halsualla evakkoina olleita henkilöitä. Tutustuimme myös Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museoon. Haastatteluja tehtiin kaiken kaikkiaan noin 80, joista osa on videohaastatteluina, osa äänitallenteina ja osa esim. puhelinkeskusteluina. Haastattelut on myös kirjoitetussa muodossa sivustolla. Joitakin tekstejä saatiin myös valmiina. Saatiin myös aiheeseen liittyviä valokuvia. 

Halsualle tuli evakoita kaikkiaan noin 800 henkilöä. Karjalan luovutetuilta alueilta tulleet siirtolaiset lähtivät aluksi Etelä-Suomen kaupunkeihin ja tulivat sieltä yleisimmin työn tai avioliiton vuoksi Halsualle. He tulivat lähinnä talvi- ja jatkosodan aikana, osa sotien jälkeen. Sallasta tulleet evakot tulivat valtion hallinnon osoittamille paikkakunnille, eli tämä oli heidän ensimmäinen sijoituspaikkansa. Sen lisäksi on yksittäisiä henkilöitä tai perheitä, jotka ovat tulleet muualta sotatoimialueelta itärajan tuntumasta. Hankkeeseen otimme haastatteluja kaikilta niiltä henkilöiltä, jotka itse mielsivät olevansa evakkoja tai siirtolaisia. Lähtökohtana oli, että evakoita olivat he, jotka joutuivat viime sotien johdosta jättämään kotinsa ja kotiseutunsa. Tilastoinnissa rajasimme evakkouden tarkemmin ja määrittelyt löytyy asiaa käsittelevällä sivulla. 

Hanketta aloittaessamme tiesimme, että evakkoutta koskevat asiat eivät ole aina helppoja käsitellä. Tiedostimme ja otimme huomioon haastatteluissa, että vanhojen joskus kipeidenkin asioiden muisteleminen saattaa tuoda ahdistusta. Kaikenlaiset evakkoutta koskevat muistelut ovat olleet sallittuja, myös ne negatiiviset. Tiedämme myös, että jokainen ihminen kokee ja muistaa asioita omalla laillaan ja omista lähtökohdistaan. Varsinkin kun tuosta ajasta on kulunut kauan, voi samaisesta tapahtumasta eri henkilöillä olla toisistaan poikkeavat muistikuvat. Kunnioitimme kuitenkin jokaisen omaa tarinaa, jokainen on muistoissaan oikeassa. Halusimme myös, että tarinoista välittyy ajan kuva, jonka vuoksi joissakin on säilytetty myös tarinointia, joka ei koske pelkästään evakkoutta. Hyvin tärkeänä olemme pitäneet, ettei kenestäkään julkaista mitään loukkaavaa tietoa. 

 

Verkkopalvelu Evakot-sovellus –niminen hanke 

Evakot-hankkeella keräsimme ja tallensimme tietoja evakoista ja vastaanottajaperheistä. Koska niillä tiedoilla arkiston kansioissa ei olisi kenellekään mitään iloa, perustettiin uusi hanke ajalle 1.4.2012-31.12.2013. Sen tarkoituksena oli tuottaa aiheesta nettiin sivusto. Hankkeeseen nimesimme myös ohjausryhmän. Jälleen palkkasimme työntekijän asiaa kehittelemään. Verkkojulkaisun rakensi KaseSoft ry. Hankkeen alussa olimme yhteydessä Kokkolan aikuisopiston medialinjan opettajiin, tarkoituksena oli silloin neuvotella sivuston rakentamista yhteistyössä heidän kanssaan. Se ei toteutunut, mutta sen sijaan he ehdottivat lyhyen dokumentin tekemistä evakkoaiheesta. Suunnittelimme yhdessä aihetta ja käsikirjoitusta dokumenttiin. Keväällä 2012 teimme haastattelu- ja kuvausmatkan Sallaan, sen jälkeen kuvattiin haastatteluja myös Halsualla. Tuloksena oli noin puolen tunnin mittainen Evakot-dokumentti. Dokumentti löytyy netistä LIME TV:n sivuilta ja siihen on linkki myös tällä sivustolla. 

 

Lopuksi 

Evakot ja siirtolaiset ovat joutuneet sopeutumaan paljon joutuessaan jättämään kotiseutunsa. Osa pääsi palaamaan kotiinsa, vaikkakin se saattoi olla vain pelkkä palanut ja muutoinkin tuhoutunut asumus. Jotkut rakensivat elämänsä uudella paikkakunnalla. Tähän sivustoon on saatu kerättyä joidenkin ihmisten kokemuksia; paljon on jäänyt kertomatta, paljon on jäänyt tallentamatta. Tämä on kunnianosoitus ja yritys ymmärtää evakkojen ja heidän sijoitusperheidensä kokemaa. 

Kiitän teitä, jotka olette antaneet haastatteluja, kuvia tai muutoin olette edesauttaneet hankkeissamme. Kiitän omasta ja hankkeissa työskennelleiden puolesta kaikkia, jotka ovat mahdollistaneet tämän evakkosivuston.  

 

Halsualla 29.8.2013


Sinikka Junno, hankevastaava

 

EVAKOT-HANKE 1.12.2010 – 30.6.2012

Työryhmä:

Heikkinen Jouko              
Hietalahti Aapo              
Junno Sinikka              
Jyrkkä Markku                  
Kalliokoski Voitto              
Kojo Matti              
Marjusaari Maria-Elisa 

Työntekijät (osa-aikaisia):

Kojo Matti              
Marjusaari Maria-Elisa 

Hankevastaava:

Junno Sinikka              

 

VERKKOPALVELU EVAKOT-SOVELLUS -HANKE 1.4.2012 – 31.12.2013 

Ohjausryhmä:

Kalliokoski Voitto, puheenjohtaja              
Hietalahti Aapo              
Junno Sinikka              
Kojo Matti              
Marjusaari Maria-Elisa 

Työntekijät (osa-aikaisia):

Heikkinen Maria              
Kivelä Mikko 

Hankevastaava:

Junno Sinikka